ЦИНК ХЕЛАТ (250гр)

Слика на  ЦИНК ХЕЛАТ (250гр)
ЦИНК ХЕЛАТ (ZINC CHELATE) – Течно ѓубриво кое е брзо усвојувачко со висока содржина на лесно достапен цинк! Производ од нова генерација, за чие производство се применуваат најновите технологии во агрохемијата!

120,00 ден
Производител: Ledra Ltd

ЦИНК ХЕЛАТ (ZINC CHELATE)

ЦИНК ХЕЛАТ (ZINC CHELATE) – Течно ѓубриво кое е брзо усвојувачко со висока содржина на лесно достапен цинк! Производ од нова генерација, за чие производство се применуваат најновите технологии во агрохемијата.

Квалитативните карактеристики на ЦИНК ХЕЛАТ (ZINC CHELATE) го прават лесно и брзо усвојувачко средство, независно од начинот на примена. Се нанесува превентивно или куративно (за лечење на различни симптоми предизвикани од дефицит на цинк). Производот може да се аплицира почвено или фолијарно.


СОСТАВ

Параметри

Декларирани вредности

Цинков Хелат %

8


АПЛИКАЦИЈА:

Производот се аплицира во текот на сите фенофази кај растенијата. Погоден за фолијарна и почвена апликација кај сите култури.

1. Фолијарна апликација: 100-300 гр ЦИНК ХЕЛАТ во 100 литри вода

2. Систем за наводнување: 20-40 кг/ха (2-4 кг/декар) ЦИНК ХЕЛАТ

 

КОМБИНИРАЊЕ СО ДРУГИ ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ:

Може да се комбинира, меша или аплицира со сите видови на пестициди како инсектициди, фунгициди и хербициди. Не смее да се меша и да се комбинира со масла и маслени производи.

Подобро е да се изврши тестирање на секоја комбинација со мешање на мали количества од производот со препаратот со кој сакаме да го комбинираме.