Ѓубрива за прихрана

Picture of ФЛЦ 15-5-5 (250мг)

60,00 ден

ФЛЦ 15-5-5 (250мг)

ФЛЦ 15-5-5 + МЕ (FLC) – Течно хемиско ѓубриво кое ги содржи есенцијалните макро-елементи ...

Add to cart

ФЛЦ 15-5-5 (250мг)

60,00 ден

ФЛЦ 15-5-5 + МЕ (FLC) – Течно хемиско ѓубриво кое ги содржи есенцијалните макро-елементи ...

Add to cart