Ѓубрива за прихрана

Слика на СУПЕР АЗОТ 45-0-0 (1кг)

ден 120,00

СУПЕР АЗОТ 45-0-0 (1кг)

СУПЕР АЗОТ 45-0-0 (SUPER NITROGEN) – Концентриран молекуларен течен азот од нова генерациј...

+ Додади во кошничка

СУПЕР АЗОТ 45-0-0 (1кг)

ден 120,00

СУПЕР АЗОТ 45-0-0 (SUPER NITROGEN) – Концентриран молекуларен течен азот од нова генерациј...

+ Додади во кошничка
Слика на СУПЕР ФОСКА 0-26-34 (1кг)

ден 200,00

СУПЕР ФОСКА 0-26-34 (1кг)

СУПЕР ФОСКА 0-26-34 (SUPER FOSKA) – Производ од нова генерација, за чие производство се пр...

+ Додади во кошничка

СУПЕР ФОСКА 0-26-34 (1кг)

ден 200,00

СУПЕР ФОСКА 0-26-34 (SUPER FOSKA) – Производ од нова генерација, за чие производство се пр...

+ Додади во кошничка
Слика на КАЛЦИУМ НИТРАТ КАНО-СТАР (1кг)

ден 80,00

КАЛЦИУМ НИТРАТ КАНО-СТАР (1кг)

КАЛЦИУМ НИТРАТ КАНО-СТАР (CALCIUM NITRATE 15-0-0 + 30CaO) – Tечно густо-молекуларно ѓубрив...

+ Додади во кошничка

КАЛЦИУМ НИТРАТ КАНО-СТАР (1кг)

ден 80,00

КАЛЦИУМ НИТРАТ КАНО-СТАР (CALCIUM NITRATE 15-0-0 + 30CaO) – Tечно густо-молекуларно ѓубрив...

+ Додади во кошничка
Слика на ЖЕЛЕЗЕН ХЕЛАТ + АЗОТ (250гр)

ден 120,00

ЖЕЛЕЗЕН ХЕЛАТ + АЗОТ (250гр)

ЖЕЛЕЗЕН ХЕЛАТ + АЗОТ (IRON STAR CHELATE + NITROGEN)– Течен железен хелат кој содржи железо...

+ Додади во кошничка

ЖЕЛЕЗЕН ХЕЛАТ + АЗОТ (250гр)

ден 120,00

ЖЕЛЕЗЕН ХЕЛАТ + АЗОТ (IRON STAR CHELATE + NITROGEN)– Течен железен хелат кој содржи железо...

+ Додади во кошничка
Слика на  ЦИНК ХЕЛАТ (250гр)

ден 120,00

ЦИНК ХЕЛАТ (250гр)

ЦИНК ХЕЛАТ (ZINC CHELATE) – Течно ѓубриво кое е брзо усвојувачко со висока содржина на лес...

+ Додади во кошничка

ЦИНК ХЕЛАТ (250гр)

ден 120,00

ЦИНК ХЕЛАТ (ZINC CHELATE) – Течно ѓубриво кое е брзо усвојувачко со висока содржина на лес...

+ Додади во кошничка
Слика на ФЛЦ 15-5-5 (1кг)

ден 80,00

ФЛЦ 15-5-5 (1кг)

ФЛЦ 15-5-5 + МЕ (FLC) – Течно хемиско ѓубриво кое ги содржи есенцијалните макро-елементи ...

+ Додади во кошничка

ФЛЦ 15-5-5 (1кг)

ден 80,00

ФЛЦ 15-5-5 + МЕ (FLC) – Течно хемиско ѓубриво кое ги содржи есенцијалните макро-елементи ...

+ Додади во кошничка