Ѓубрива за прихрана

Picture of СУПЕР АЗОТ 45-0-0 (1кг)

120,00 ден

СУПЕР АЗОТ 45-0-0 (1кг)

СУПЕР АЗОТ 45-0-0 (SUPER NITROGEN) – Концентриран молекуларен течен азот од нова генерациј...

Add to cart

СУПЕР АЗОТ 45-0-0 (1кг)

120,00 ден

СУПЕР АЗОТ 45-0-0 (SUPER NITROGEN) – Концентриран молекуларен течен азот од нова генерациј...

Add to cart
Picture of СУПЕР ФОСКА 0-26-34 (1кг)

200,00 ден

СУПЕР ФОСКА 0-26-34 (1кг)

СУПЕР ФОСКА 0-26-34 (SUPER FOSKA) – Производ од нова генерација, за чие производство се пр...

Add to cart

СУПЕР ФОСКА 0-26-34 (1кг)

200,00 ден

СУПЕР ФОСКА 0-26-34 (SUPER FOSKA) – Производ од нова генерација, за чие производство се пр...

Add to cart
Picture of КАЛЦИУМ НИТРАТ КАНО-СТАР (1кг)

80,00 ден

КАЛЦИУМ НИТРАТ КАНО-СТАР (1кг)

КАЛЦИУМ НИТРАТ КАНО-СТАР (CALCIUM NITRATE 15-0-0 + 30CaO) – Tечно густо-молекуларно ѓубрив...

Add to cart

КАЛЦИУМ НИТРАТ КАНО-СТАР (1кг)

80,00 ден

КАЛЦИУМ НИТРАТ КАНО-СТАР (CALCIUM NITRATE 15-0-0 + 30CaO) – Tечно густо-молекуларно ѓубрив...

Add to cart
Picture of ЖЕЛЕЗЕН ХЕЛАТ + АЗОТ (250гр)

120,00 ден

ЖЕЛЕЗЕН ХЕЛАТ + АЗОТ (250гр)

ЖЕЛЕЗЕН ХЕЛАТ + АЗОТ (IRON STAR CHELATE + NITROGEN)– Течен железен хелат кој содржи железо...

Add to cart

ЖЕЛЕЗЕН ХЕЛАТ + АЗОТ (250гр)

120,00 ден

ЖЕЛЕЗЕН ХЕЛАТ + АЗОТ (IRON STAR CHELATE + NITROGEN)– Течен железен хелат кој содржи железо...

Add to cart
Picture of ЦИНК ХЕЛАТ (250гр)

120,00 ден

ЦИНК ХЕЛАТ (250гр)

ЦИНК ХЕЛАТ (ZINC CHELATE) – Течно ѓубриво кое е брзо усвојувачко со висока содржина на лес...

Add to cart

ЦИНК ХЕЛАТ (250гр)

120,00 ден

ЦИНК ХЕЛАТ (ZINC CHELATE) – Течно ѓубриво кое е брзо усвојувачко со висока содржина на лес...

Add to cart
Picture of ФЛЦ 15-5-5 (1кг)

80,00 ден

ФЛЦ 15-5-5 (1кг)

ФЛЦ 15-5-5 + МЕ (FLC) – Течно хемиско ѓубриво кое ги содржи есенцијалните макро-елементи з...

Add to cart

ФЛЦ 15-5-5 (1кг)

80,00 ден

ФЛЦ 15-5-5 + МЕ (FLC) – Течно хемиско ѓубриво кое ги содржи есенцијалните макро-елементи з...

Add to cart