Ѓубрива за прихрана

Слика на БИО СТАР 30-2-2+2MgO+Zn (25кг)

800,00 ден

БИО СТАР 30-2-2+2MgO+Zn (25кг)

БИО СТАР (BIO STAR) 30-2-2 +2МgО + Zn Пионери меѓу ѓубривата со контролирано ослободување...

+ Додади во кошничка

БИО СТАР 30-2-2+2MgO+Zn (25кг)

800,00 ден

БИО СТАР (BIO STAR) 30-2-2 +2МgО + Zn Пионери меѓу ѓубривата со контролирано ослободување...

+ Додади во кошничка
Слика на БИО СТАР 30-2-2+2МgО+Zn (40кг)

1.280,00 ден

БИО СТАР 30-2-2+2МgО+Zn (40кг)

БИО СТАР (BIO STAR) 30-2-2 +2МgО + Zn Пионери меѓу ѓубривата со контролирано ослободување...

+ Додади во кошничка

БИО СТАР 30-2-2+2МgО+Zn (40кг)

1.280,00 ден

БИО СТАР (BIO STAR) 30-2-2 +2МgО + Zn Пионери меѓу ѓубривата со контролирано ослободување...

+ Додади во кошничка
Слика на АМОНИУМ НИТРАТ  (НЕОФЕРТ) (50кг)

900,00 ден

АМОНИУМ НИТРАТ (НЕОФЕРТ) (50к...

АМОНИУМ НИТРАТ NH4NO3 (НЕОФЕРТ) Универзално ѓубриво богато со азот, кој се содржи и во а...

+ Додади во кошничка

АМОНИУМ НИТРАТ (НЕОФЕРТ) (50к...

900,00 ден

АМОНИУМ НИТРАТ NH4NO3 (НЕОФЕРТ) Универзално ѓубриво богато со азот, кој се содржи и во а...

+ Додади во кошничка
Слика на БИО СТАР 20-2-2+2МgО+3CaO (25кг)

0,00 ден

БИО СТАР 20-2-2+2МgО+3CaO (25к...

БИО СТАР (BIO STAR) 20-2-2+2МgО+3CaO Пионери меѓу ѓубривата со контролирано ослободување ...

+ Додади во кошничка

БИО СТАР 20-2-2+2МgО+3CaO (25к...

0,00 ден

БИО СТАР (BIO STAR) 20-2-2+2МgО+3CaO Пионери меѓу ѓубривата со контролирано ослободување ...

+ Додади во кошничка
Слика на БИО СТАР 20-2-2+2МgО+3CaO (40кг)

0,00 ден

БИО СТАР 20-2-2+2МgО+3CaO (40к...

БИО СТАР (BIO STAR) 20-2-2+2МgО+3CaO Пионери меѓу ѓубривата со контролирано ослободување ...

+ Додади во кошничка

БИО СТАР 20-2-2+2МgО+3CaO (40к...

0,00 ден

БИО СТАР (BIO STAR) 20-2-2+2МgО+3CaO Пионери меѓу ѓубривата со контролирано ослободување ...

+ Додади во кошничка