Ѓубрива за прихрана

Picture of БИО СТАР 30-2-2+2MgO+Zn (25кг)

ден 800,00

БИО СТАР 30-2-2+2MgO+Zn (25кг)

БИО СТАР (BIO STAR) 30-2-2 +2МgО + Zn Пионери меѓу ѓубривата со контролирано ослободување...

Add to cart

БИО СТАР 30-2-2+2MgO+Zn (25кг)

ден 800,00

БИО СТАР (BIO STAR) 30-2-2 +2МgО + Zn Пионери меѓу ѓубривата со контролирано ослободување...

Add to cart
Picture of БИО СТАР 30-2-2+2МgО+Zn (40кг)

ден 1.280,00

БИО СТАР 30-2-2+2МgО+Zn (40кг)

БИО СТАР (BIO STAR) 30-2-2 +2МgО + Zn Пионери меѓу ѓубривата со контролирано ослободување...

Add to cart

БИО СТАР 30-2-2+2МgО+Zn (40кг)

ден 1.280,00

БИО СТАР (BIO STAR) 30-2-2 +2МgО + Zn Пионери меѓу ѓубривата со контролирано ослободување...

Add to cart
Picture of АМОНИУМ НИТРАТ (НЕОФЕРТ) (50кг)

ден 900,00

АМОНИУМ НИТРАТ (НЕОФЕРТ) (50кг...

АМОНИУМ НИТРАТ NH4NO3 (НЕОФЕРТ) Универзално ѓубриво богато со азот, кој се содржи и во ан...

Add to cart

АМОНИУМ НИТРАТ (НЕОФЕРТ) (50кг...

ден 900,00

АМОНИУМ НИТРАТ NH4NO3 (НЕОФЕРТ) Универзално ѓубриво богато со азот, кој се содржи и во ан...

Add to cart
Picture of БИО СТАР 20-2-2+2МgО+3CaO (25кг)

ден 0,00

БИО СТАР 20-2-2+2МgО+3CaO (25к...

БИО СТАР (BIO STAR) 20-2-2+2МgО+3CaO Пионери меѓу ѓубривата со контролирано ослободување ...

Add to cart

БИО СТАР 20-2-2+2МgО+3CaO (25к...

ден 0,00

БИО СТАР (BIO STAR) 20-2-2+2МgО+3CaO Пионери меѓу ѓубривата со контролирано ослободување ...

Add to cart
Picture of БИО СТАР 20-2-2+2МgО+3CaO (40кг)

ден 0,00

БИО СТАР 20-2-2+2МgО+3CaO (40к...

БИО СТАР (BIO STAR) 20-2-2+2МgО+3CaO Пионери меѓу ѓубривата со контролирано ослободување ...

Add to cart

БИО СТАР 20-2-2+2МgО+3CaO (40к...

ден 0,00

БИО СТАР (BIO STAR) 20-2-2+2МgО+3CaO Пионери меѓу ѓубривата со контролирано ослободување ...

Add to cart