Пченка МАС 56А (MAS 56A) (50.000 зрна)

Picture of Пченка МАС 56А (MAS 56A) (50.000 зрна)
Вигорозен и високо приносен средно ран хибрид ! Пченка за зрно и за силажа!

3.800,00 ден

• Хибрид од висока ФАО класа со супериорен потенцијал, мошне распространет низ Јужна Европа
• Висока плодност и добра распределба на водата
• Импресивно брзо испуштање на влагата(сушење надолу процес) – ги намалува трошоците за сушење и рано ги ослободува површините за наредната култура
• Одличен квалитет на зрното (компактно и обоено) – толеранција кон болести на клипот

Морфолошки карактеристики:

Висина на растение

Средно-високо

Позиција на клип

Средна (балансирано)

Изглед на лисја

Полуисправени, полувертикално нагоре

Тип на зрно

Забовидно

Боја на зрно

Интензивна

Број на редови

18-22

Број на зрна во ред

34-38

Маса на 1000 зрна

360-380g

Хектолитарска маса

Висока

Цветање

1030°С

Созревање за зрно (32%)

2000°С

Агрономски карактеристики и толерантност на скала од 1-9: