Пченка МАС 37В (MAS 37V) (50.000 зрна)

Picture of Пченка МАС 37В (MAS 37V) (50.000 зрна)
Непобедливата, рана рустикална пченка! Пченка за зрно!

3.800,00 ден

• Обезбедува сигурен висок принос во сите услови на одгледување
• Одличен здравствен профил! – хибрид развиен со селекција за висока толеранција кон стрес фактори што водат ко нарушувања на клипот и стеблото
• Компактно зрно со интензивна боја


Морфолошки карактеристики:

Висина на растение

Високо

Позиција на клип

Средна (балансирано)

Изглед на лисја

Полувертикални/Вертикални

Тип на зрно

Забовидно

Боја на зрно

Интензивна

Број на редови

14-16

Број на зрна во ред

36-40

Маса на 1000 зрна

350-370g

Хектолитарска маса

Средно-висока

Агрономски карактеристики и толерантност на скала од 1-9:

Енергија на никнење

6 (добра)

Испуштање влага (сушење надолу)

8 (одлична)

Остани зелен ефект

8 (одлична)

Толерантност кон полегнување

8 (одлична)

Толерантност кон Helmintosorium

8 (одлична)

Толерантност кон гнилеж (Fusarium) на клип

8 (одлична)

Толерантност кон гнилеж (Fusarium) на стебло

8 (одлична)

Препораки за културата:

 

Густина на сеидба (зрна/м2)

Меѓуредово растојание (см)

45

50

70

75

Со наводнување

За зрно

9

24,7

22,2

15,9

14,8

За силажа

9,5

23,4

21,1

15

14

Без наводнување

За зрно

8

27,8

25

17,9

16,7

За силажа

8,5

26,1

23,5

16,8

15,7

 

 

Оптимални услови

Лимитирички услови

Прилагодување

+++

++++

Густина на сеидба ( за зрно) растенија/ха

85 000

70-75 000

Густина на сеидба ( за силажа) растенија/ха

70-75 000

60-65 000