Пченка МАС 40Ф (MAS 40F)

Picture of Пченка МАС 40Ф (MAS 40F)
Рана, продуктивна, стрес-толерантна, рустикална звезда меѓу пченките!

3.800,00 ден

• Високо приносна рана сорта со стрес толеранција кон температурни и водни промени
• Рано цветање и брз циклус така да ги лимитира стрес факторите
• Брзо испуштање на влага за оптимален рок на жетва
• Стабилна и флексибилна за осигуран принос
• Продолжен Остани Зелен – ефект! - одлична за силажа во втор рок на сеидба


Морфолошки карактеристики:

Висина на растение

Средно-високо до високо

Позиција на клип

Средна до висока (балансирано)

Изглед на лисја

Полуисправени, полувертикално нагоре

Тип на зрно

Забовидно

Боја на зрно

Средно јака

Број на редови

16-18

Број на зрна во ред

32-38

Маса на 1000 зрна

320-360g

Хектолитарска маса

Средно-висока

Цветање

980°С

Созревање за силажа (32%)

1660°С

Созревање за зрно (32%)

1930°С

 

Агрономски карактеристики и толерантност на скала од 1-9:

Енергија на никнење

7 (многу добра)

Испуштање влага (сушење надолу)

8 (одлична)

Остани зелен ефект

6 (средно добра)

Толерантност кон полегнување

7 (многу добра)

Толерантност кон Helmintosorium

7 (многу добра)

Толерантност кон гнилеж (Fusarium) на клип

8 (одлична)

Толерантност кон гнилеж (Fusarium) на стебло

7 (многу добра)

 

Препораки за културата:

 

Густина на сеидба (зрна/м2)

Меѓуредово растојание (см)

45

50

70

75

Со наводнување

За зрно

9

24,7

22,2

15,9

14,8

За силажа

9,5

23,4

21,1

15

14

Без наводнување

За зрно

8

27,8

25

17,9

16,7

За силажа

8,5

26,1

23,5

16,8

15,7